Rekrutacja 2019/2020
  • E-dzienniczek

    Sprawdz on-line oceny swojego dziecka

  • Plan lekcji

    Plan zajęć oraz harmonogramy zajęć pozalekcyjnych

  • Jadłospis

    Aktualne dania dostepne w naszej stołówce

Szybki kontakt

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie

ul. Mroza 25
10-692 Olsztyn

tel.: 725 556 612
tel./fax 89 523 65 39

Aktualne godziny zajęć

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45

11.55 – 12.40
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

Niepodległa i wierna Dziedzictwu Radosna Szkoła Szkoła odkrywców talentów Szkoła z klasą Dobrze zaprojektowana szkoła - Olsztyn Mistrzowie kodowania Szkoła w pilotażu programowania Moje miasto bez elektrośmieci

Świetlica konkursy 2018/2019

ŚWIĄTECZNE ŚWIATEŁKO DLA WSZYSTKICH

Regulamin międzyszkolnego konkursu literacko -  plastycznego

 

Organizatorzy:

Świetlica Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie


Cele konkursu:

–popularyzowanie twórczości literackiej wśród dzieci

–rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej

–kształtowanie ekspresji plastycznej

–uwrażliwienie na potrzeby innych osób, kształtowanie zachowań empatycznych

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Olsztynie.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

–                    Kategoria I – zerówka i dzieci z klasy I

–                    Kategoria II – dzieci z klas II-III

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

 

Zasady konkursu:

1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową.

2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie kartki bożonarodzeniowej z wierszem świątecznym umieszczonym wewnątrz kartki.

Wiersz świąteczny powinien być zgodny z tematem konkursu, napisany starannie  oraz zawierać co najmniej 3 zwrotki. Musi to być autorska praca, nie publikowana wcześniej.

Wszystkie nadesłane prace będą umieszczone na wystawie w świetlicy szkolnej oraz na stronie szkoły.

Technika części plastycznej – dowolna.

3. Jury i sposób oceny:

Organizator powołuje Jury Konkursu, w skład którego wchodzą nauczyciele oraz miłośnicy sztuki.

Wszystkie zgłoszone prace podlegają ocenie Jury.

Jury będzie brało pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.

Termin dostarczenia kartek świątecznych- 11 grudnia 2018


Nagrody:


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie podana telefonicznie i umieszczona na stronie internetowej Organizatora konkursu.

Organizator przewiduje nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

–                    za zajęcie 1 miejsca,

–                    za zajęcie 2 miejsca,

–                    za zajęcie 3 miejsca,

–                     wyróżnienia

Uroczyste odczytanie życzeń lub ich recytacja  w wykonaniu laureatów, oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas

X WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO

14 grudnia 2018 na scenie staromiejskiej o godz. 18.00

 

Postanowienia końcowe:


Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Udział w konkursie jest jednoczesną zgodą na umieszczanie konkursowych prac na stronie szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, jest podpisanie załączonej zgody na upublicznianie nazwiska, imienia oraz wizerunku autora pracy w wyżej wymienionym konkursie.

 

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie,

ul. Mroza 25,

10-692 Olsztyn, tel.: 725 556 612

 

http://www.ssp101.olsztyn.pl/aktualnosci/Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji