O szkole

O szkole

Motto szkoły: Poczucie odpowiedzialności powoduje ubogacenie człowieka, jest kryterium jego rozwoju i dojrzałości.
Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II stały się fundamentem dla wszystkich osób tworzących Stojedynkę, ponieważ właśnie poczucie odpowiedzialności, chęć dzielenia się z innymi, odkrywania i zgłębiania wiedzy, wspólnego tworzenia oraz patrzenia z nadzieją w przyszłość, pozwoliły im na to, by w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i radości życia tworzyć najlepszą szkołę dla wszystkich, którym zależy na największym skarbie obecnych czasów – dzieciach, przyszłych pokoleniach, tworzących elitę intelektualną naszej ojczyzny. To właśnie one będą szukać prawdy, zdobywać doświadczenie i zmieniać rzeczywistość, a poczucie odpowiedzialności, które nabędą w trakcie swojej edukacji, da im satysfakcję z pewnych dokonań i wzmocni wiarę w samego siebie oraz nauczy budowania życzliwego stosunku do innych, a także chęci do dawania siebie drugiemu człowiekowi.

Wszystko to dało podstawę do tego, by w 1990 roku w Olsztynie znalazła się grupa pasjonatów, którym zależało na tym, żeby powstała taka szkoła, która zapewniłaby efektywne nauczanie i wartościowe wychowanie swym podopiecznym. Dlatego też założono pierwszą na Warmii i Mazurach niepubliczną placówkę oświatową Społeczną Szkołę Podstawową nr 101, która mogła oferować dzieciom dobre warunki nauki, wychowywać w sposób twórczy, zachęcać do zdobywania wszechstronnej wiedzy oraz rozwijać osobowość człowieka.

Obecnie nasza placówka to Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie z wchodzącymi w jej skład: Społeczną Szkołą Podstawową 101 w Olsztynie i Społecznym Przedszkolem „Stojedynka” . Organem prowadzącym placówkę są rodzice uczniów zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Społecznych 101, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. Placówka  utrzymuje się z czesnego płaconego przez rodziców i dotacji Urzędu Miasta.
W Stojedynce wszyscy się znamy i szanujemy. Pracujący tu nauczyciele, to pedagodzy z pasją, którzy kochają swoją pracę, są doświadczeni, kompetentni, wymagający, ale przede wszystkim serdeczni. Potrafią dostrzec trudności ucznia i docenić jego starania. W trakcie edukacji realizują programy zatwierdzone przez MEN oraz wprowadzają wiele innowacyjnych metod nauczania, a także poszerzają zakres wiedzy przekazywanej swoim wychowankom, aby uczynić naukę jak najbardziej efektywną, a zarazem ciekawą, na tyle, by stała się podstawą do dalszego rozwoju i samodoskonalenia się.

Nasza Stojedynka zapewnia:

  • naukę, w niewielkich grupach (do 16 osób w klasach I –III sp i do 18 w klasach starszych), co zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia.
  • opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów w godz. 6.45 – 17.00
  • bibliotekę dwujęzyczną
  • zajęcia specjalistyczne min. logopedię, gimnastykę korekcyjną, terapię pedagogiczną, trening umiejętności społecznych (TUS)
  • wstępną ocena rozwoju dziecka w wieku od 1m.ż.do 9 r.ż. metodą KORP
  • wsparcie pedagoga i psychologa
  • salę gimnastyczną i plac zabaw
  • sklepik szkolny
  • nowoczesne pomoce dydaktyczne min. ekrany interaktywne
  • obiady

WSZYSTKO TO I DUŻO WIĘCEJ ZNAJDZIECIE W NASZEJ STOJEDYNCE
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Podziel się:

Zobacz również
Współpracujemy
ECDL
Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały
WaszaEdukacja.pl
Ambasador przyjaznej edukacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
WSSE
UWM
Schronisko
Kapitał Ludzki
Olsztyn
Spręcograf
eTwinning
Erasmus +
Cambridge English
English Perfect
ZHR
Instytut Goethego UWM
Zeto
Falco
Wojewódzka Komenda Policji
Przemienieccy
Set point
Uniwersytet dzieci
Szkoła 101 Olsztyn

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook

Na stronie
Polecamy
Najnowsze na stronie
Facebook