Rekrutacja 2019/2020
 • E-dzienniczek

  Sprawdz on-line oceny swojego dziecka

 • Plan lekcji

  Plan zajęć oraz harmonogramy zajęć pozalekcyjnych

 • Jadłospis

  Aktualne dania dostepne w naszej stołówce

Szybki kontakt

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie

ul. Mroza 25
10-692 Olsztyn

tel.: 725 556 612
tel./fax 89 523 65 39

Aktualne godziny zajęć

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45

11.55 – 12.40
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

Niepodległa i wierna Dziedzictwu Radosna Szkoła Szkoła odkrywców talentów Szkoła z klasą Dobrze zaprojektowana szkoła - Olsztyn Mistrzowie kodowania Szkoła w pilotażu programowania Moje miasto bez elektrośmieci

O szkole

Motto szkoły

Poczucie odpowiedzialności powoduje ubogacenie człowieka, jest kryterium jego rozwoju i dojrzałości.

Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II stały się fundamentem dla wszystkich osób tworzących Stojedynkę, ponieważ właśnie poczucie odpowiedzialności, chęć dzielenia się z innymi, odkrywania i zgłębiania wiedzy, wspólnego tworzenia oraz patrzenia z nadzieją w przyszłość, pozwoliły im na to, by w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i radości życia tworzyć najlepszą szkołę dla wszystkich, którym zależy na największym skarbie obecnych czasów – dzieciach, przyszłych pokoleniach, tworzących elitę intelektualną naszej ojczyzny. To właśnie one będą szukać prawdy, zdobywać doświadczenie i zmieniać rzeczywistość, a poczucie odpowiedzialności, które nabędą w trakcie swojej edukacji, da im satysfakcję z pewnych dokonań i wzmocni wiarę w samego siebie oraz nauczy budowania życzliwego stosunku do innych, a także chęci do dawania siebie drugiemu człowiekowi.

Wszystko to dało podstawę do tego, by w 1990 roku w Olsztynie znalazła się grupa pasjonatów, którym zależało na tym, żeby powstała taka szkoła, która zapewniłaby efektywne nauczanie i wartościowe wychowanie swym podopiecznym. Dlatego też założono pierwszą na Warmii i Mazurach niepubliczną placówkę oświatową Społeczną Szkołę Podstawową nr 101, która mogła oferować ich dzieciom dobre warunki nauki, wychowywać w sposób twórczy, zachęcać do zdobywania wszechstronnej wiedzy oraz rozwijać osobowość człowieka.

Obecnie nasza placówka to Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie z wchodzącymi w jej skład oddziałami gimnazjalnymi i oddziałem przedszkolnym Organem prowadzącym placówkę są rodzice uczniów zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Społecznych 101, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. Szkoła utrzymuje się z czesnego płaconego przez rodziców i dotacji Urzędu Miasta.
Nasza Stojedynka oferuje naukę, która odbywa się w niewielkich klasach (do 18 osób), co zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia. Wszyscy się znamy i szanujemy. Pracujący tu nauczyciele, to pedagodzy z pasją, którzy kochają swoją pracę, są doświadczeni, kompetentni, wymagający, ale przede wszystkim serdeczni. Potrafią dostrzec trudności ucznia i docenić jego starania. W trakcie edukacji realizują programy zatwierdzone przez MEN oraz wprowadzają wiele innowacyjnych metod nauczania, a także poszerzają zakres wiedzy przekazywanej swoim wychowankom, aby uczynić naukę jak najbardziej efektywną, a zarazem ciekawą, na tyle, by stała się podstawą do dalszego rozwoju i samodoskonalenia się.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu zbieranemu przez ponad 20 lat istnienia szkoły, oferują spójną wizję rozwoju Państwa dzieci, zaczynając od zerówki, poprzez szkołę podstawową, a kończąc na gimnazjum.

 

Wiemy, że przekazujecie Państwo w nasze ręce swoje najcenniejsze skarby, dlatego zadbamy o to, by zapewnić im:

 • opiekę od godziny 6.45 do godziny 17.00,
 • prawidłową diagnozę rozwoju,
 • najlepszy start w rzeczywistość edukacyjną,
 • szeroką wiedzę o otaczającym świecie,
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań, odkrywania talentów,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • łamanie barier językowych, nauka języka angielskiego (od pierwszej klasy szkoły podstawowej), niemieckiego lub francuskiego (od czwartej klasy szkoły podstawowej) w małych grupach, dostosowanych do umiejętności uczniów,
 • bezpieczeństwo (wewnątrzszkolny monitoring),
 • najwyższe wyniki sprawdzianów dla szóstoklasistów oraz egzaminów gimnazjalnych, potwierdzonych oficjalnymi danymi ogłaszanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • uzyskiwanie tytułów laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, dających możliwość zwolnienia ze sprawdzianu lub egzaminu,
 • możliwość współpracy z rówieśnikami z całej Europy w ramach programów eTwinning i Comenius,
 • naukę jazdy na nartach i snowboardzie podczas tzw. Białej Szkoły oraz zabawę na letnich obozach i biwakach przetrwania w ramach Zielonej Szkoły,
 • uczestniczenie w feriach organizowanych przez szkołę,
 • rozwijanie się kulturalne podczas wycieczek do najpiękniejszych zakątków Polski oraz najciekawszych państw europejskich,
 • aktywne działanie w Samorządzie Uczniowskim i Młodzieżowej Radzie Miasta,
 • liczne koła zainteresowań: matematyczne, przyrodnicze, historyczne, polonistyczne, językowe, plastyczne, muzyczne, informatyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, modelarskie,
 • wsparcie w zakresie konsultacji z wszystkich przedmiotów, logopedię, gimnastykę korekcyjną,
 • różnorodną ofertę zajęć świetlicowych,
 • naukę w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny (laptopy, telewizory plazmowe, rzutniki),
 • korzystanie z zasobów bogato wyposażonej biblioteki szkolnej,
 • doskonałe wyposażenie w zakresie zajęć sportowych,
 • możliwość zamawiania przepysznych obiadów,
 • spełnianie marzeń osób potrzebujących poprzez uczestniczenie w wielu akcjach charytatywnych, a także wspieranie zaprzyjaźnionych fundacji,
 • szansę skorzystania z szerokiej gamy zajęć dodatkowych oferowanych przez Stojedynkę i naszych partnerów.

 

WSZYSTKO TO I DUŻO WIĘCEJ ZNAJDZIECIE W NASZEJ STOJEDYNCE
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

 Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji