Ocenianie Wewnątrzszkolne – praca zdalna

Strona główna » #zostańwdomu » Ocenianie Wewnątrzszkolne – praca zdalna
Ocenianie Wewnątrzszkolne – praca zdalna

1. Monitorowanie postępów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą technologii informatycznych wg dotychczasowych zasad
2. Ocenianie ucznia odbywa się z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz zaleceń PPP
3. W klasach O – III zasady podsumowywania pracy uczniów pozostają bez zmian
4. Dokonywanie oceny pracy ucznia w klasach IV – VIII oraz weryfikowania jego wiedzy i umiejętności następuje poprzez:
a) ocenę odpowiedzi ustnych podczas lekcji lub konsultacji online na platformie Discord,
b) ocenę prac wykonanych w domu, które można przesłać za pośrednictwem np. Librusa, kont mailowych, platformy Discord oraz innych ustalonych z nauczycielem komunikatorów.
c) ocenę prac wykonanych samodzielnie podczas zajęć i udokumentowanych za pomocą przesłanego zdjęcia, filmiku itp.
d) ocenę prac dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela,
e) ocenę aktywności ucznia podczas zajęć online,
f) ocenę sprawdzianów, prac klasowych, testów wykonanych podczas zajęć online lub przekazanych uczniowi do samodzielnego wykonania,
g) innych form które nauczyciel uzna za właściwe i obiektywne w ocenianiu wysiłku i postępu ucznia w nauce online i pracy w domu
5. Wagi ocen pozostają bez zmian

Podziel się:

Zobacz również
Współpracujemy
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
WSSE
UWM
Schronisko
Kapitał Ludzki
Olsztyn
Spręcograf
eTwinning
Erasmus +
Cambridge English
English Perfect
ZHR
Instytut Goethego UWM
Zeto
Falco
Wojewódzka Komenda Policji
Przemienieccy
Set point
Uniwersytet dzieci
Szkoła 101 Olsztyn

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook

Na stronie
Polecamy
Najnowsze na stronie
Facebook