O świetlicy

Strona główna » Świetlica » O świetlicy
O świetlicy

Plan pracy- ŚWIETLICA- rok szkolny 2023/2024

W świetlicy w SSP 101 prowadzone są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, rysowanie węglem, malowanie na szkle, zaplatanie bransoletek, origami i inne),
 • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wybranych książek, wierszy, własne próby literackie, konkursy literackie, zajęcia w  bibliotece),
 • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata ( czytanie książek,  oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne,,
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, samodzielne układanie życzeń, pisanie ciekawych opowiadań z wykorzystaniem komputera),
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • wzbogacające ekspresję twórczą (, prac plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
 • kształtujące ekspresję ruchową (słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce, pląsy, zabawy dźwiękonaśladowcze ),
 • zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe, wyjścia na boisko szkolne, plac zabaw, turnieje sportowe),
 • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów),
 • Kuchcik
 • Programowanie
 • Blog MaksymalniEko
Podziel się:

Zobacz również
Współpracujemy
ECDL
Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały
WaszaEdukacja.pl
Ambasador przyjaznej edukacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
WSSE
UWM
Schronisko
Kapitał Ludzki
Olsztyn
Spręcograf
eTwinning
Erasmus +
Cambridge English
English Perfect
ZHR
Instytut Goethego UWM
Zeto
Falco
Wojewódzka Komenda Policji
Przemienieccy
Set point
Uniwersytet dzieci
Szkoła 101 Olsztyn

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook

Na stronie
Polecamy
Najnowsze na stronie
Facebook