Rekrutacja 2019/2020
  • E-dzienniczek

    Sprawdz on-line oceny swojego dziecka

  • Plan lekcji

    Plan zajęć oraz harmonogramy zajęć pozalekcyjnych

  • Jadłospis

    Aktualne dania dostepne w naszej stołówce

Szybki kontakt

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie

ul. Mroza 25
10-692 Olsztyn

tel.: 725 556 612
tel./fax 89 523 65 39

Aktualne godziny zajęć

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45

11.55 – 12.40
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

Niepodległa i wierna Dziedzictwu Radosna Szkoła Szkoła odkrywców talentów Szkoła z klasą Dobrze zaprojektowana szkoła - Olsztyn Mistrzowie kodowania Szkoła w pilotażu programowania Moje miasto bez elektrośmieci

O świetlicy

Cele i zadania świetlicy STOJEDYNKI

Zajęcia świetlicowe odbywają się przed lub po zakończonych lekcjach obowiązkowych i zajęciach dodatkowych.  Ze świetlicy korzystają uczniowie klas 0, I-III, IV- V  zapisani do świetlicy, nie uczęszczający na lekcje religii, oczekujący na zajęcia dodatkowe  lub oczekujący na rodziców. W klasach młodszych opiekę sprawują 2 wychowawczynie świetlicy oraz nauczyciele przydzieleni na stałe dyżury według planu.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki, czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci. Wdraża się dzieci do samodzielności, w razie potrzeby pomaga w nauce. Kładzie się nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję, dbałość o czystość i higienę, porządek. Kształtuje się nawyk kultury osobistej i podstawy savoir vivre. Pomaga się w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci, organizuje się zajęcia w tym zakresie.

W świetlicy w SSP 101 prowadzone są zajęcia:

·        rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, rysowanie węglem, malowanie na szkle, zaplatanie bransoletek, origami i inne),

·        rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wybranych książek, wierszy, własne próby literackie, konkursy literackie, zajęcia w  bibliotece),

·        wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata ( czytanie książek,  oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne,,

·        kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, samodzielne układanie życzeń, pisanie ciekawych opowiadań z wykorzystaniem komputera),

·        kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

·        wzbogacające ekspresję twórczą (, prac plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),

·        kształtujące ekspresję ruchową (słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce, pląsy, zabawy dźwiękonaśladowcze ),

·        zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe, wyjścia na boisko szkolne, plac zabaw, turnieje sportowe),

·        relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów).Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji